Novice

24.09.2018
Meseca septembra praznujemo dan srca, ki nas spomni, da je potrebno ohranjati zdravje za dolgoživo družbo in uspešno prihodnost. Srčno-žilne bolezni so eden izmed glavnih vzrokov smrti v Evropski uniji in na svetu. Le s skupnimi močmi se lahko borimo proti sodobni bolezni, ki uničuje naša srca in ožilja. Skupna naj bo vizija, kako ohraniti zdravo srce in imeti zdrav življenjski slog, s katerim bomo lahko ustvarjalno prispevali k dobrobiti našega naroda. Zato želimo ta dan obeležiti z dejavnostmi, s katerimi bomo telesno aktivni kot tudi obudili pomembnost preventive in boja proti boleznim srca in ožilja.
25.07.2018
Z Društvom na srcu operiranih Slovenije smo na predsednika Državnega zbora RS, mag. Mateja Tonina, naslovili dopis z namenom, da Državni zbor RS v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja sprejme sklep o razporeditvi nerazporejenih finančnih sredstev ZZZS (35 mio evrov dobička) ter jih v celoti razporedi za urgentno zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov in za skrajševanje čakalnih vrst.
18.03.2018
Letos smo obeležili tretjo letnico delovanja Društva za zadravje naroda, ki skrbno uresničuje svoj program in si skladno s poslanstvom prizadeva za čim boljši, bolnikom prijazen, kakovostni zdravstveni sistem v Sloveniji, ki bo zagotavljal zdravstveno varstvo vsem državljankam in državljanom, ter zdravstvene storitve takrat, ko jih potrebujemo.  
05.03.2018
Skupaj z Društvom na srcu operiranih Slovenije, v imenu slovenske civilne družbe, slovenskih bolnikov in v imenu vseh tistih, ki menijo, da je potrebno v Sloveniji takoj zaustaviti škodljivi tok, ki razkraja zdravstvo in ga vodi v propad, smo na predsednika vlade RS dr. Mira Cerarja naslovili pismo, v katerem ga opozarjamo na perečo problematiko v slovenskem zdravstvu, s poudarkom na področju kardiovaskularne medicinske stroke.
10.03.2017
Predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja smo seznanili s pripombami, pobudami in stališči Društva za zdravje naroda na predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1), ki so nastale kot rezultat natančne analize in posvetovanj članov odbora Društva za zdravje naroda in so z dvigom rok soglasno sprejeta na javni obravnavi dne 6. 3. 2017.
10.03.2017
Z ugotovitvami, stališči in pripombami Društva za zdravje naroda k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) smo seznanili tudi vodje poslanskih skupin v Državnem zboru RS, prav tako smo naša stališča posredovali Ministrstvu za zdravje RS, Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.  
07.03.2017
Društvo za zdravje naroda si vse skozi prizadeva za čim prejšnjo vzpostavitev kakovostnega, enakopravnega in zavarovancem prijaznega zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji, ki bo temeljil na korektnem obravnavanju bolnikov in bo dostopen vsem državljanom. Pri svojih predlogih se društvo opira tudi na znanja in izkušnje uspešnih tujih zdravstvenih sistemov, ki že vrsto let izjemno učinkovito delujejo v skrbi za bolnike. Zato je Društvo za zdravje naroda svoje ugotovitve, stališča in pripombe k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) podalo v predpisanem roku Ministrstvu za zdravje RS v roku javne obravnave predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
07.07.2016
V Društvu za zdravje naroda ugotavljamo, da besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti v ničemer ne upošteva stališč, pripomb in predlogov, ki so bili v času javne razprave poslani Ministrstvu za zdravje tako s strani Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov kakor tudi s strani našega društva. Menimo, da je predlog zakona usmerjen v razgradnjo in rušenje tistega dela javnega zdravstvenega sistema, ki ga opravljajo koncesionarji kot fizične in pravne osebe. To pa nedvomno ni v interesu državljanov Republike Slovenije, uporabnikov tega sistema. Zato smo bili primorani naša stališča in predloge nasloviti na ministrico za zdravje RS Milojko Kolar Celarc kot tudi ostalim naslovnikom, navedenih v dokumentu.  
15.01.2016
V uvodniku z naslovom »Spet« avtorja Grege Repovža (Mladina, 18.12.2015) so bile zapisane številne neresnice in insinuacije, zato smo na podlagi pravice do popravka objavljenega besedila po 26. členu Zakona o medijih zahtevali objavo popravka, ki ga je tednik Mladina objavil 15.1.2016.  
23.12.2015
Društvo za zdravje naroda se je zaradi številnih neresnic in zlonamernih podtikanj odzvalo na uvodnik z naslovom »Spet« avtorja Grege Repovža, objavljenem v tedniku Mladina, dne 18. 12. 2015. Na podlagi pravice do popravka objavljenega besedila smo po 26. členu Zakona o medijih zahtevali objavo popravka, saj zapisana neresnična dejstva škodijo ugledu Društva za zdravje naroda in njegovemu upravnemu odboru. 
17.12.2015
Zdravniška zbornica Slovenije je na božično-novoletnem koncertu Camerata medica 17. decembra 2015 podelila nagrade najzaslužnejšim zdravnikom in drugim, ki so s svojim delom dosegli izjemne dosežke na področju zdravstva. Med prejemniki nagrade ZZS je tudi predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk, ki je prejel zahvalo za izjemen prispevek k širjenju preventive in skrbi za zdravje med slovenskimi srčnimi bolniki.
14.12.2015
Društvo za zdravje naroda je skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije 14. decembra 2015 v prostorih Domus Medica v Ljubljani organiziralo zborovanje, ki so se ga udeležili najvišji predstavniki zdravniških organizacij, Ministrstva za zdravje, civilnih združenj in društev, zdravniki ter drugi, ki se zavedajo pomembnosti stanja slovenskega zdravstva. Okoli 100 udeležencev je razpravljalo o tem, kakšen zdravstveni sistem potrebujemo, kakšna naj bo zdravstvena politika in katere spremembe so nujne v slovenski zdravstveni zakonodaji.
14.12.2015
GOVOR NA ZBOROVANJU (dogodek Društva za zdravje naroda in Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, 14. 12. 2015)
11.11.2015
Društvo za zdravje naroda v odprtem pismu slovenski javnosti opozarja na nesmortno delitev presežka finančnih sredstev ZZZS, ki ga želi Ministrstvo za zdravje razdeliti po svoji lastni presoji.  
02.06.2015
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je dne 2. 6. 2015 odzvala z odgovorom na Odprto pismo slovenski politiki in slovenski javnosti, ki ga je Društvo za zdravje naroda posredovalo vodilnim v slovenski politiki kot tudi vodilnim predstavnikom insitutucij s področja zdravstva.  
14.05.2015
Društvo za zdravje naroda je organizirano z razlogom, da se uredi slovenski zdravstveni sistem po meri uporabnikov. Gibanje za zdravje naroda je trdno odločeno, da zavaruje dosedanji zdravstveni sistem, in da takoj poskrbi za ukrepe pri izboljšavi tega sistema z namenom:
21.04.2015
Društvo za zdravje naroda je svoje aktivnosti in namen delovanja predstavilo javnosti na predavanju akad. prof. dr. Metke Zorc, dr. med., članice upravnega odbora društva, z naslovom Skrb za zdravje – temelj sodobne družbe, ki ga je 20. aprila 2015 v Šenčurju organiziralo skupaj z Društvom na srcu operiranih. Predavanja se je udeležilo veliko število občanov in drugih obiskovalcev, ki so želeli zvedeti najnovejše smernice in napotke za zdrav način življenja v različnih starostnih obdobjih. 
 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več